Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielami tego serwisu (który dodatkowo funkcjonuje pod domenami: aktywnylublin.eu
oraz aktywnyuczen.eu), a tym samym administratorami Twoich danych osobowych i jest:
FUNDACJA “LUBELSKA MANUFAKTURA INSPIRACJI” (KRS: 0000492309, NIP: 9462647798,
REGON: 061649463),dalej zwane „Administratorami”.
2. Wszelkie prawa do Portalu są zastrzeżone na rzecz Wydawcy. Ochronie przewidzianej przez
polskie oraz międzynarodowe prawo podlegają zarówno poszczególne podstrony jak i każdy
z elementów Portalu.
3. Definicje:
a. Regulamin – oznacza niniejszy dokumenty.
b. Użytkownik – oznacza każdą osobę/y, która korzysta z Portalu.
4. Treści zamieszczone w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny.
5. Integralną części Regulaminu jest Polityka prywatności.

II. Korzystanie z Portalu

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika
Internetu.
2. Korzystając z Portalu Użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje
się je przestrzegać
3. Podczas korzystania z Portalu gromadzone są informację informatyczne dotyczące połączenia
końcowego Użytkownika z serwerem Portalu. Są takie informacje jak logi systemowe, które
zawierają m.in. datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie.
Gromadzone są także informacje statystyczne takie jak oglądalność Portalu i jego
poszczególnych stron.
4. Portal używa mechanizmu „cookies”, który poprzez zapisywanie krótkich informacji
tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Użytkownik może
poprzez dostępną opcję w swojej przeglądarce internetowej wyłączyć opcję „cookies”.
5. Portal gromadzi zanonimizowane dane o Użytkownikach, w tym w szczególności statystyki
Google Analytics.

III. Zobowiązania Użytkowników

1. Użytkownicy korzystając z Portalu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania
się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie
Użytkowników odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody.
2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku
ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
4. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie

1. Posiadaczem praw autorskich do Portalu i jego części składowych zamieszczonych w ramach
Portalu jest jego Wydawca.
2. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania
wszystkich treści dostępnych w Portalu podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
3. Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie i przetwarzanie oraz drukowanie treści z Portalu
wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek oraz pod warunkiem
nienaruszania praw autorskich.
4. Użytkownik ma prawo do podawania adresu Portalu, publikowania wizualizacji Portalu oraz
cytowania informacji zawartych w Portalu pod warunkiem prezentowania ich łącznie z
podaniem adresu Portalu.
5. Wykorzystywanie treści z Portalu w celach komercyjnych lub publicznych wymaga
każdorazowo pisemnej zgody Wydawcy.
6. W przypadku potrzeby uzgodnienia innych warunków wykorzystania materiałów z Portalu
należy kontaktować się z Wydawcą.

V. Treści i komentarze

1. W Portalu istnieje możliwość zamieszczenia treści i komentarzy przez Użytkowników.
2. By zamieścić komentarz można podać adres mailowy oraz imię.
3. Niedopuszczalne jest publikowanie treści i komentarzy uznawanych powszechnie za obraźliwe,
niezgodne z polskim prawem lub zawierające wulgaryzmy, wzywających do jakiejkolwiek
nienawiści, czy też propagujących przemoc oraz przekraczających ogólnie uznawane granice
dobrego smaku, uznawane za naganne moralnie, naruszające zasady netykiety.
4. Każdy ma prawo zgłoszenia komentarza, który uważa za niezgodny z polskim porządkiem
prawnym.
5. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania treści i komentarzy pojawiających się w Portalu oraz
blokowania możliwości ich publikacji.
6. Użytkownicy są odpowiedzialni za treści i komentarze, które zamieszczane są w Portalu.
Użytkownicy publikując na Portalu treść lub komentarz biorą na siebie odpowiedzialność za
jego treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z jego publikacji.
7. W przypadku wątpliwości dotyczących treści komentarza zamieszczonego portalu, w
szczególności dotyczących punktu V. 3. prosimy o wysłanie wiadomości na adres
kronikasportu@lublin.eu

VI. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Informacje zawarte w Portalu mają charakter naukowo-informacyjny. Portal nie ponosi
odpowiedzialności za sposób ich wykorzystania.
2. Portal nie odpowiada za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji
prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak i za skutki z tego
wynikłe
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność prezentowanych
na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla Użytkowników.
4. Portal nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do Portalu.5. Portal jednostronnie decyduje o treściach zawartych w Portalu, a także o dokonywaniu w nich zmianach (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmianę tytułów etc.). i ich usunięcia.
6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści :
    1. rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody z tego
    wynikłe, w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich, jak i
    przepisów powszechnie obowiązujących;
    2. utratę przez Użytkowników hasła lub loginu.;
    3. zawartość innych stron związanych z Portalem;
    4. prawdziwość, rzetelność, aktualność treści dostępnych w Portalu;
    5. wykorzystanie treści uzyskanych w trakcie przeglądania Portalu;
    6. utratę danych;
    7. sposób, w jaki przeglądający korzystają z Portalu, ani za skutki z tego wynikłe;
    8. korzystanie z e-maila kronikasportu@lublin.eu przez osoby, którym zostało to
    umożliwione;
    9. działania osób trzecich, które łamią prawo.
 7. Użytkownicy przystępując do korzystania z Portalu ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego
zachowania, również wobec osób trzecich.
 8. Znajdujące się w portalu artykuły nie zawsze prezentują opinie zgodne ze stanowiskiem
redakcji.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Portal zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu są wiążące od
momentu ich zamieszczenia w Portalu.
2. W przypadku utworzenia przez Portal dodatkowych regulaminów niniejszy Regulamin ma
zastosowanie w sytuacjach nieuregulowanych w dodatkowych regulaminach.
3. Technologia transmisji danych stosowana w Internecie nie gwarantuje w pełni tajemnicy i
bezpieczeństwa składowanych i przesyłanych informacji.
4. Portal zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez
Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu Użytkownika do Portalu, za
wyjątkiem części ogólnodostępnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej o plikach cookies znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

Skip to content